Core value, Vision

Tầm nhìn: Trở thành biểu tượng chất lượng trong ngành xây dựng cảng biển và sửa chữa cầu cảng tại Việt Nam.

Sứ mệnh: Cung cấp các sản phẩm có chất lượng dẫn đầu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó chiếm được sự tin tưởng của khách hàng.

Giá trị cốt lõi:

+ Năng động, sáng tạo

+ Hợp tác chia sẻ.

+ Chuyên nghiệp, uy tín.

+ Hiệu quả, bền vững.