Organization structure

 Sơ đồ tổ chức - Công ty TNHH MTV Xây dựng Đông Bắc BộSơ đồ tổ chức – Công ty TNHH MTV Xây dựng Đông Bắc Bộ