XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC BẢO TRÌ CẦU CẢNG

Theo đánh giá của các chuyên gia ngành xây dựng và hàng hải về hiện trạng cảng biển Việt Nam hiện nay, sự xuống cấp của công trình và cảng biển là tất yếu, gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, kinh doanh, gây mất an toàn trong quá trình hoạt động ảnh hưởng đến con người và tài sản. Do đó việc kiểm tra, đánh giá, quản lý chất lượng và đặc biệt là sửa chữanâng cấpbảo trì các kết cấu hạ tầng cảng biển cũng là điều tất yếu phải thực hiện.

NECON cung cấp các gói dịch vụ liên quan đến bảo trì cầu cảng như sau:

  • Lên chiến lược bảo trì cầu cảng
  • Thực hiện kiểm tra kết cấu, bảo trì cầu cảng thường niên